Search for:

Posiadanie własnej strony internetowej stało się koniecznością. Jest ona wizytówką wielkich korporacji, małych spółek oraz jednoosobowych działalności. Jako społeczeństwo traktuje obecnie internet jako główne źródło informacji praktycznie na każdy temat. Istnieją badania pokazujące, że spędzamy w internecie od 5 do 7 godzin na dobę. Korzystamy głównie z serwisów takich jak Facebook, Youtube, Instagram. Pojawia się też wiele nowych, które oferuję nowe mozliwości. Najczęściej komunikacja prowadzona jest jednocześnie z wykorzystaniem wielu platform. Dlatego oprócz ciekawej strony internetowej wiele firm decyduje się na prowadzenie Social Mediów. Każde medium cechuje pewna ogreślona grupa odbiorców, dlatego należy prowadzić komunikację tej samej informacji, ale za pomocą różnych środków przekazu. Dlatego w firmach powstają etaty, które zajmują się tylko i wyłącznie tym zagadniem. Jednak z doświadczenia wiemy, że warto rozważyć wydelegoewanie tego zadania na zewnątrz. Przynosi to wymierne korzyści:

  • płacisz tylko za efekt
  • nie mmusisz utrzymywać pracownika na etacie
  • kontrolujesz koszty
  • i przede wszystkim zlecasz zadania wykwalifikowanej firmie